Hartelijk dank!

Nieuwe aanmeldingen zijn niet meer mogelijk wegens stopzetting praktijkvoering.
Ik dank alle cliënten van de voorbije jaren voor hun vertrouwen, en voor de aangename samenwerking. 

Eventuele nieuwe projecten zullen hier worden aangekondigd!