Perinataal Verlies Consulent

Sterrenkinderen is een zorgnetwerk rond perinataal verlies voor ouders die een kindje verliezen tijdens de (prille) zwangerschap, bij de geboorte of kort erna. Het zorgnetwerk is een initiatief van Kinderwens ExpertiseNetwerk en biedt een professioneel vangnet in het ziekenhuis en een gestroomlijnde en veilige nazorg bij thuiskomst.
Om de ouders van sterrenkinderen zo goed mogelijk te ondersteunen bouwt de vzw een netwerk uit van zorginstellingen, vroedvrouwen en hulpverleners die vertrouwd zijn met de thematiek. 

Stijn Henderick studeert midden 2021 af als 'perinataal verliesconsulent', en engageert zich verder binnen de organisatie om een optimale zorgverlening te kunnen bewerkstelligen voor sterrenouders en hun context.

Meer info hieromtrent volgt na de zomer van 2021.